Tilbygg Skjærseth 2015

Høsten 2015 søker jeg Alstahaug kommune om rehabilitering og utvidelse av eksisterende tilbygg og takopplett på fritidsboligen Skjærseth på Mindland. Tilbygget skal fortsatt brukes til inngangsparti og tilleggsareal. Eksisterende tilbygg er i så dårlig stand at det må bygges opp igjen fra grunnen.

Skjærseth skiss

 

Skisse for bæring mm for tilbygget:

skjaerseth_konstruksjon_1

skjaerseth_konstruksjon_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *