Tag Archives: teknologi

Rekreasjonsorientert bruk av droner – 2

Quadcopter etter en litt hard landing.

Arm på quadkopter etter en litt for hard landing

OBS: Artikkelen nedenfor er nå et par år gammel. Nye lover og forskrifte han ha blitt vedtatt. Teknologien beveger seg også videre.I en tidligere posting beskrev jeg om de juridiske rammene som omfatter privat bruk av et quadkopter (drone). I denne postingen vil jeg se litt på erfaringer gjort etter om lag 20 flyvninger med et quadcopter på en avsidesliggende gård på Mindland – en øy på Helgelandskysten.

Jeg vil belyse to av de viktigste forholdene rundt utprøvingen av quadcopteret. Det er riktig å starte med sikkerhet. Deretter vil jeg se på tekniske forhold rundt denne utprøvingen.
Continue reading