Tag Archives: mindland

Hvordan skrive ut Mindlandskartet hos Japan Photo XXL

I denne lille artikkelen forteller jeg litt mer om hvordan Mindlandskartet kan skrives ut hos Japan Photo. Jeg forteller også litt om hvilke alternativer som er hensiktsmessige for utskrift av kartet. Du kan lese mer om kartet på en egen side. Continue reading

Mindlandskartet i versjon 2.0

mindland_2_0_illustrasjonMindlandskartet gir en god topografisk fremstilling av Mindland og en uovertruffen oversikt over stedsnavn på øya. De mange stedsnavnene ville ikke vært på kartet uten velvillig hjelp fra store og små på Mindland. Kartet er laget ved bruk av kartprogrammene ArcMap fra ESRI og QGIS. Uten kartdata fra OpenStreetMap og gratis kartdata fra Kartverket ville det blitt et stusslig kart.  Med dette er Mindlandskartet gjort fritt tilgjengelig. Kartet kan skrives ut og formidles videre av den som måtte ønske det. Gratis!

Continue reading

Lokalkart for Mindland (heimstadkartlegging)

Skjærseth sett fra oven

Skjærseth sett fra oven

Det ble ikke heimstaddiktning denne sommeren. Ikke er jeg spesielt interessert i å skrive lokalhistorie heller. Men stedsnavn og kart har interessert meg en god del. Så da ble det heimstadkartlegging og ikke heimstaddiktning.

Øya Mindland er i likhet med de fleste andre steder i Norge godt kartlagt av Kartverket i samarbeid med kommuner, fylker og andre offentlige etater. Det er stort sett ikke mulig å konkurrere med kvaliteten på kartene fra Kartverket. Men dekningen av lokale stedsnavn er ikke alltid like god. Continue reading