Mindlandskartet i versjon 2.0

mindland_2_0_illustrasjonMindlandskartet gir en god topografisk fremstilling av Mindland og en uovertruffen oversikt over stedsnavn på øya. De mange stedsnavnene ville ikke vært på kartet uten velvillig hjelp fra store og små på Mindland. Kartet er laget ved bruk av kartprogrammene ArcMap fra ESRI og QGIS. Uten kartdata fra OpenStreetMap og gratis kartdata fra Kartverket ville det blitt et stusslig kart.  Med dette er Mindlandskartet gjort fritt tilgjengelig. Kartet kan skrives ut og formidles videre av den som måtte ønske det. Gratis!

En oversiktsutgave av Mindlandskartet. For utskrift anbefales større utgave.

En oversiktsutgave av Mindlandskartet. For utskrift anbefales større utgave.

Laste ned og skrive ut kartet?

Du kan laste ned kartet i PDF- eller PNG-format her:

[wpfilebase tag=file id=347 tpl=download-button /]

[wpfilebase tag=file id=348 tpl=download-button /]

De færreste har en stor nok skriver hjemme. Den enkleste måten å få en kopi av kartet opp på veggen er derfor å bestille en utskrift fra Japan foto eller andre:

Kartets oppløsning (antal punkter horisontalt og vertikalt) egner seg godt for utskrift i formatene 50x75cm eller 60×90 cm. 100×150 cm bør gå bra det også.

Kilder for kartet

Slik kartet fremstår i dag er innholdet i hovedsak hentet fra to kilder:

 • Kartverket
  • Kystlinje
  • Høydemodellen som gjør er grunnlaget for skyggeleggingen
  • Høydekurver
 • OpenStreetMap
  • Stedsnavn
  • Bygninger
  • Veier og stier
  • Landskapselementer (åkre, skoger mm)

Mindlandskartets største bidrag er at det er et sted å ha lokale navn. Kartverket har en omfattende stedsnavndatabase, men kapasiteten til å innhente lokalnavn er begrenset. I dette kartet er navnene utelukkende hentet fra lokale kilder som igjen er lagt inn i OpenStreetMap. Stedsnavnkilder er enkeltpersoner på Mindland som gjennom samtaler og korrigeringer av kartkladder har gitt et noe bedre stedsnavnsgrunnlag enn det man får fra kartverkets database.  Jeg har skrevet en egen artikkel på disse sidene om arbeidet med å lage en oversikt over stedsnavn på Mindland.

Kartet vil sikkert inneholde mindre feil og unøyaktigheter. De som har kommentarer og spørsmål til kartet må gjerne kontakte meg slik at jeg kan få rettet kartet der det er mulig. Tilbakemeldinger er bra!

Hva kan jeg gjøre med kartet?

Kartet er laget med utgangspunkt i data fra Kartverket og OpenStreetMap. Begge organisasjonene har åpnet for videreformidling av sine data. Mine bidrag er å legge data inn i OpenStreetMap og å sammenstille dette kartet med utgangspunkt begge kildene. For å ivareta kildenes lisenser og mine egne rettigheter mener jeg at en lisens som tillater bearbeiding, videreformidling, kreditering av kildene og kommersiell videreformidling er egnet. Dette betyr følgende:

 • Du kan skrive ut kartet og henge det på veggen
 • Du kan skrive ut kartet og gi det bort i gave eller selge det
 • Du kan gjøre endringer på kartet, men dokumentere disse før du gir/selger det videre
 • Du må angi kilder som nevnes på dette kartet dersom du bearbeider kartet

Flere juridiske spissfindigheter kan du lese en side som beskriver lisensen i detalj.

Hvorfor lager jeg et bygdekart?

Jeg har vært på Mindland utallige sommerferier, både som barn og voksen. Jeg liker øya. Jeg liker folkene som bor der. Jeg kunne godt tenkt meg til å ha et kart på kjøkkenet på min fars hjemplass Skjærseth. Jeg vet hvordan man kan lage kart. Jeg har hatt tid og lyst. Så da ble det slik. Jeg laget et kart.

Det ligger selvsagt litt arbeid bak dette kartet. Arbeidet med å lage et lokalkart for Mindland er beskrevet i detalj i en egen artikkel på disse sidene. Litt bakgrunn om arbeidet med å etablere egne stedsnavn er også tilgjengelig.

Siden jeg ikke har planer om å tjene penger på kartet syns jeg det kan være fint å gi det bort. Det er fint å kunne gi litt tilbake til dere som bor på øya. Det er også fint at de av dere som har historie fra Mindland kan ha et minne om Mindland på veggen hjemme.

Flere versjoner senere?

Tidligere versjoner har vært publisert som versjon 1.0 og kun fungert som manuskart for stedsnavnregistrering. Denne versjonen har fått versjonsnummer 2, og fra nå av er kartene fritt tilgjengelige slik beskrevet i avsnittet “Hva kan jeg gjøre med kartet?”

Mindre endringer kommer til å bli publisert med nye versjonsnumre, f.eks 2.1, 2.2 osv. Alle kartene vil ha datering slik at det er enkelt å se hvilken versjon man har skrevet ut.

Jeg regner med at det kommer en versjon med mindre endringer ganske raskt. Det forutsetter at dere som leser dette kommer med tilbakemeldinger som jeg kan legge inn i kartet. Mindre endringer kan være flytting av stedsnavn, bedre plassering av smågrendnavn osv.

På lengre sikt er jeg interessert i å ta tak i litt større ting. Blant annet:

 • Navnsettingen kan bli bedre. Smågrendnavn (Mindnes, Brastad, etc) er muligens ikke plassert helt riktig.
 • Bilder av/fra Mindland.
 • Kartografien er ikke ideel. Jeg vil gjerne ha ulik størrelse på stedsnavn. Ideelt sett bør også en del av dem skråstilles. Formatet (A1) er noe høyt i forhold til lengde-breddeforhold på Mindland. Kanskje bør det gjøres endringer.
 • Registrering av “grønne” områder gjenstår. Det er en del sva på Mindland. Men slik kartet er i dag er det lit ti overkant.
 • Registrering av veier, stier, hus, åkre mm må også oppdateres. Nydyrking skjer fremdeles på Mindland. Noen få steder gror det også til av trær. Dette må gjenspeiles i kartet.
 • Høydemodellen er den delen av kartet som gjør at kartet har skygger som gir et inntrykk av høydeforholdene. Høydemodellen har en oppløsning på 10×10 meter, men er overført til et rutemønster på 1×1 meter. Resultatet er en noe “hakkete” kystlinje. En bedre høydemodell enn den kartverket har kan lages. Jeg får se om jeg får tid til dette neste sommer. Det vil gi en bedre relieff-virkning slik at også mindre høyder og hauger blir synlige.
 • Jeg har lekt litt med muligheten for ta flyfoto (fra modellfly) av Mindland. Det krever imidlertid litt planlegging. Kanskje er det et greit sommerprosjekt for 2015.
 • Bytte fra et lisensbasert kartprogram (ArcMap fra ESRI) til et OpenSource kartprogram (QGIS). Utskrifttilpasningen i QGIS må bare bli litt bedre først.

Jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger på både prosess og resultat. Skriv gjerne kommentarer på denne siden, eller send meg en epost 🙂

Værsågod!

Ragnvald

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *