Lokalkart for Mindland (heimstadkartlegging)

Skjærseth sett fra oven

Skjærseth sett fra oven

Det ble ikke heimstaddiktning denne sommeren. Ikke er jeg spesielt interessert i å skrive lokalhistorie heller. Men stedsnavn og kart har interessert meg en god del. Så da ble det heimstadkartlegging og ikke heimstaddiktning.

Øya Mindland er i likhet med de fleste andre steder i Norge godt kartlagt av Kartverket i samarbeid med kommuner, fylker og andre offentlige etater. Det er stort sett ikke mulig å konkurrere med kvaliteten på kartene fra Kartverket. Men dekningen av lokale stedsnavn er ikke alltid like god.

Jeg har lenge savnet et godt oversiktskart å ha på feriekjøkkenet på min fars hjemsted Skjærseth.  Jeg ønsket et kart med alle de navnene mine besteforeldre, min far og andre har fortalt om. Det kunne ikke skade om kartet ble tilgjengelig for andre også – vederlagsfritt. Det er mange kjøkken rundt om kring på øya hvor et kart kunne gjort seg.

Som geograf ansatt i det offentlige har jeg tilgang til kartdata gjennom det nasjonale kartsamarbeidet som heter Norge Digitalt. Problemet med de offentlige dataene har (frem til høsten 2013) vært rettighetsforhold. Ønsket om bedre stedsnavndekning og en mulighet til å dele kartet med andre førte til at jeg i 2012 gjorde en større registreringsjobb av stedsnavn på det som heter OpenStreetMap.

Kort fortalt er OpenStreetMap et prosjekt som ligner litt på nettleksikonet WikiPedia. Der WikiPedia gjør leksikondata tilgjengelige gjør OpenStreetMap kart fritt tilgjengelig. Mindland var i utgangspunktet dårlig dekket i OpenStreetMap.

Jeg startet kartleggingsprosjektet med å kjøre en gammel moped rundt øya med mobiltelefonen min i ryggsekken. Denne måten jeg var i stand til digitalisere de største veiene. Uansett hvor interessant det var å kjøre trike rundt øya så ville det ikke være mulig fullføre prosjektet på denne måten. Bygningene ville ikke bli registrert, veiløse områder ville ikke bli kartlagt. Registrering av stedsnavn ville bli vanskelig uten at veier, bygninger, skoger mm var på plass.

I fjor donerte Microsoft tilgangen til en større mengder fly- og satellittbilder til OpenStreetMap. I OpenStreetMap benyttes slike bilder som grunnlag for digitalisering. For Mindland betydde dette at det med ett var mulig å digitalisere inn bygninger, åkre, skogområder mm. Bildet nedenfor viser Grendehuset og omkringliggende område.

Etter noen dagers jobbing var de aller fleste hus, stier og veier dekket. Etter enda noen dager var de fleste skogområder, åkrer mm dekket. En innsats ble også gjort for å korrigere den relativt grove kystlinjen slik at både øya Minland og de nærliggende øyer og skjær kunne bli med på kartet.

Slik ser det ut når grendehuset kartlegges ved hjelp av bildedata fra Bing (Microsoft).

Slik ser det ut når grendehuset kartlegges ved hjelp av bildedata fra Bing (Microsoft).

Kartet nedenfor er Mindland kartet i sin nåværende fase. Jeg har sporet meste av bygningene. Jeg kan ha gått glipp av et par av garasjer, boder og hytter. Veiene er stort sett gjort. Feltene i tillegg. Betydelige endringer har blitt gjort til kysten og andre deler av kartet.

[osm_map lat=”65.772″ long=”12.451″ zoom=”11″ width=”600″ height=”600″ ]

Alt i alt er det gjort en anstendig jobb i kartleggingen. Med bedre og oppdaterte grunnlagsbilder kan digitaliseringen blir bedre – og dermed også kartet. Stedsnavnene i kartet har gjort seg fortjent til en egen artikkel. Men i korte trekk ville det ikke vært mulig å få til uten en betydelig innsats fra øyas innbyggere. Spesielt Randulf Larsen Skjærseth, Børge Larsen, Lisa Marie Skulstad, Viggo Skulstad, Trine Skulstad, Skule Skulstad, Jon Johnsen,Harald Baltzersen og Erling Baltzersen og mange flere. De aller siste korrigeringene er fremdeles ikke lagt ut. Men de kommer…

Planen videre er å i løpet av høsten 2013 få klar en PDF-utgave av kartet som kan legges ut for nedlasting. Med litt flaks kan jeg bruke noen av de nylig frigitte kartdataene fra Statens Kartverk som deler av kartet.

For å få til et kart av kjøkkenvegg-kvalitet må kartdataene hos OpenStreetMap hentes ned til et kartprogram som benyttes for å lage layout. Dette er et fritidsprosjekt som jeg håper å komme i havn med til utpå høsten en gang. Kartet under er et manuskart som ble laget for retting av stedsnavn denne sommeren (2013).

Kartet er lagt ut i en størrelse som ikke egner seg for videredistribuering. Når kartverket åpner kartrettighetene sine, eller jeg får erstattet sentrale kartdata med åpne kartdata, vil jeg legge ut kartet for åpen nedlasting.

Kartet er lagt ut i en størrelse som ikke egner seg for videredistribuering. Når kartverket åpner kartrettighetene sine, eller jeg får erstattet sentrale kartdata med åpne kartdata, vil jeg legge ut kartet for åpen nedlasting.

Det gjenstår en god del ting før jeg er helt fornøyd. Kanskje blir jeg det ikke heller. Som geograf og kartmann finner jeg stor glede i å lage et kart fra “bunnen av”. Versjon 2.0 (første distribusjonsversjon) kommer til høsten.

Inntil da får dere se på disse bildene:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *