Droner i natur- og miljøforvaltningen

IMG_0013Hvordan kan droner benyttes som verktøy i forbindelse med kartlegging og overvåking knyttet til natur- og miljøforvaltning? Fins det områder hvor droner kan gi ny kunnskap? Kan bruk av droner effektivisere eksisterende metoder?

Gjennom sommeren kommer jeg til å gjøre en del utprøving av mulighetene for kartlegging ved bruk av droner. Innsamlingen av bilder skjer med privat utstyr på fritiden. 

Presentatsjonen av utprøvingene vil skje fortløpende og gjennomført aktivitet vil bli lenket opp i listen nederst i denne artikkelen.

Motivasjonen for å gjøre dette arbeidet er først og fremst nysgjerrighet. Så skal det heller ikke skyves under et teppe at selv store gutter kan ha glede av å leke med fjernstyrte fly og helikoptre. Får jeg til å tilfredsstille litt nysgjerrighet og leke meg litt i løpet av sommerferien er en god del på plass for å få en fin ferie. Artikkelen er også en oppfølging til denne artikkelen:

15-9_and_14-8_waypointedI introduksjonen til denne artikkelen spør jeg om bruk av droner kan effektivisere eksisterende metoder. Å effektivisere i denne sammenhengen kan være å påvirke undersøkelses:

 • areal
 • kvalitet
 • pris

Kartlegging er avbildinger eller målinger av en tilstand av naturen eller forhold som påvirker naturen (miljøet). En kartlegging representerer alltid en mulighet for ny kunnskap.

I løpet av sommeren ønsker jeg å skaffe et erfaringsgrunnlag som kan tas med videre. Jeg tar ikke sikte på å forstå forhold mellom metode, kvalitet, areal og pris eller å hente inn så mye kunnskap om arbeidsområdet Mindland. Men det vil bli morsomt å få prøvd ut litt.

oversikt_ruter

 

Aktivitetene  i listen under vil bli lenket opp til egne artikler dersom det blir nevneverdige resultater.

Dette er noe av det jeg ønsker å forsøke meg på:

 • Dokumentasjon av gjess på åkre (skadedyr)
  • Antall dyr
  • Endring i vegetasjonen
 • Reirinspeksjon (gjøres kun med forlatte reir)
  • Hvor mange egg ligger det i reiret?
  • Situasjonsbilde
 • Vurdering av arealer med fremmede arter (sitkagran)
  • Gjenkjenning og grunnlag for bruk av Landsat-bilder
 • Kartlegging av kantvegetasjon
  • Hvor store arealer dekkes av kantvegetasjon?
  • Kan man kategorisere kantvegetasjon?
 • Naturtypekartlegging
  • Er det mulig å benytte flybilder til å kategorisere arealer?
 • Forsøpling langs strandlinjen
  • Er det mulig å tallfeste forsøpling?

Realistisk sett vil jeg ikke rekke å gjennomføre alle disse forsøkene. For noen av dem vil jeg rekke å gjøre fotograferingen, mens analysen vil bli gjort senere.

Verktøyene mine for dette arbeidet er:

 • Droner (firerotors multikopter og Sky Eye)
 • Pix4D – programvare for analyse av bilder fra droner
 • S3 for lagring av bildedata
 • 3D Robotics flydatamaskin (APM 2.5 og 2.6)
 • Mission Planner – programmering av flydatamaskin
 • Egne skript
 • Canon Powershot SX260 normalt kamera
 • Canon Powershot SX260 kamera med tilpasninger for nær-infrarødt opptak
 • Bildemateriale fra Landsat 8

Til slutt skylder å gjøre leseren oppmerksom på at noen ideene til forvaltningsorienterte oppgaver for droner i natur- og miljøforvaltningen også har blitt til i samarbeid og diskusjon med Johan Danielsen. Andre har dukket opp gjennom lesing av blogboster hos Conservation Drones m. fl.

Lenker som kan være relevant lesing:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *