Category Archives: norwegian

Droner i natur- og miljøforvaltningen

IMG_0013Hvordan kan droner benyttes som verktøy i forbindelse med kartlegging og overvåking knyttet til natur- og miljøforvaltning? Fins det områder hvor droner kan gi ny kunnskap? Kan bruk av droner effektivisere eksisterende metoder?

Gjennom sommeren kommer jeg til å gjøre en del utprøving av mulighetene for kartlegging ved bruk av droner. Innsamlingen av bilder skjer med privat utstyr på fritiden.  Continue reading

Mindlandskartet i versjon 2.0

mindland_2_0_illustrasjonMindlandskartet gir en god topografisk fremstilling av Mindland og en uovertruffen oversikt over stedsnavn på øya. De mange stedsnavnene ville ikke vært på kartet uten velvillig hjelp fra store og små på Mindland. Kartet er laget ved bruk av kartprogrammene ArcMap fra ESRI og QGIS. Uten kartdata fra OpenStreetMap og gratis kartdata fra Kartverket ville det blitt et stusslig kart.  Med dette er Mindlandskartet gjort fritt tilgjengelig. Kartet kan skrives ut og formidles videre av den som måtte ønske det. Gratis!

Continue reading

Rekreasjonsorientert bruk av droner – 1

Quadcopter uten monterte rotorer

Quadcopter uten monterte rotorer

OBS: Artikkelen nedenfor er nå et par år gammel. Nye lover og forskrifte han ha blitt vedtatt. Teknologien beveger seg også videre.

Denne artikkelen er den første av to knyttet til notater fra testing av en droner somrene 2013 og 2014. Min intensjon har vært foreta en vurdering av de mulighetene som et drone kan gi i hendene på en geograf som er interessert i naturforvaltning. Dette er gjort med privat utstyr – i fritiden.

Min erfaring var begrenset til flyvning av modellhelikoptre beregnet for innebruk. Men skal man lære må man prøve ut ting i praksis. Det kan være både morsomt og… litt skremmende.

Denne første postingen handler om de juridiske rammene for min aktivitet som på dette stadiet.

Artikkelen har senere blitt oppdatert flere ganger basert på endringer av rammene for lovlig rekreasjonsbasert flyvning med droner og ny informasjon, senest i september 2014.
Continue reading

Lokalkart for Mindland (heimstadkartlegging)

Skjærseth sett fra oven

Skjærseth sett fra oven

Det ble ikke heimstaddiktning denne sommeren. Ikke er jeg spesielt interessert i å skrive lokalhistorie heller. Men stedsnavn og kart har interessert meg en god del. Så da ble det heimstadkartlegging og ikke heimstaddiktning.

Øya Mindland er i likhet med de fleste andre steder i Norge godt kartlagt av Kartverket i samarbeid med kommuner, fylker og andre offentlige etater. Det er stort sett ikke mulig å konkurrere med kvaliteten på kartene fra Kartverket. Men dekningen av lokale stedsnavn er ikke alltid like god. Continue reading