Category Archives: Norsk

Droner i natur- og miljøforvaltningen

IMG_0013Hvordan kan droner benyttes som verktøy i forbindelse med kartlegging og overvåking knyttet til natur- og miljøforvaltning? Fins det områder hvor droner kan gi ny kunnskap? Kan bruk av droner effektivisere eksisterende metoder?

Gjennom sommeren kommer jeg til å gjøre en del utprøving av mulighetene for kartlegging ved bruk av droner. Innsamlingen av bilder skjer med privat utstyr på fritiden.  Continue reading

-Jeg er fra Tibet!

From Wikipedia

Mitchell Map of India, Tibet and Southeast Asia

For om lag 15 år siden skrev jeg et lite stykke om Tibet og en av studentene derfra for studentbladet GIN – Geografene i Nidaros. Nylig bestemte regjeringen seg for å ikke møte Dalai Lama. Jeg noterer meg at jeg hadde noen synspunkter på dette for 15 år siden. Når jeg leser artikkelen skjønner jeg at regjeringen tar grundig feil i denne saken. Det er svært vanskelig å forstå argumentasjonen fra regjeringen hvor “[..]et ønske om å komme i dialog med Kina om klima, menneskerettigheter og fattigdom” uttrykkes som årsaken til at man ikke ønsker å møte Dalai Lama.

Uansett så står artikkelen seg brukbart, så her er kommer et digitalt opptrykk:

Geografisk institutt ved NTNU i Trondheim huser studenter fra alle verdenshjørner. Jeg har vært så heldig å få bli kjent med en av dem – Tsering Yangchen. Tsering kommer fra Tibet, men er født og oppvokst i India. Nå er hun student under programmet “Master of Philosophy in Social Change” her ved instituttet .

Det gjør noe ved oss som er tilknyttet instituttet å ha kontakt med mennesker fra andre verdensdeler. Det er virkeligheten som er på besøk i gangene her oppe på universitetet.” Continue reading

Hvordan skrive ut Mindlandskartet hos Japan Photo XXL

I denne lille artikkelen forteller jeg litt mer om hvordan Mindlandskartet kan skrives ut hos Japan Photo. Jeg forteller også litt om hvilke alternativer som er hensiktsmessige for utskrift av kartet. Du kan lese mer om kartet på en egen side. Continue reading

Mindlandskartet i versjon 2.0

mindland_2_0_illustrasjonMindlandskartet gir en god topografisk fremstilling av Mindland og en uovertruffen oversikt over stedsnavn på øya. De mange stedsnavnene ville ikke vært på kartet uten velvillig hjelp fra store og små på Mindland. Kartet er laget ved bruk av kartprogrammene ArcMap fra ESRI og QGIS. Uten kartdata fra OpenStreetMap og gratis kartdata fra Kartverket ville det blitt et stusslig kart.  Med dette er Mindlandskartet gjort fritt tilgjengelig. Kartet kan skrives ut og formidles videre av den som måtte ønske det. Gratis!

Continue reading

Rekreasjonsorientert bruk av droner – 2

Quadcopter etter en litt hard landing.

Arm på quadkopter etter en litt for hard landing

OBS: Artikkelen nedenfor er nå et par år gammel. Nye lover og forskrifte han ha blitt vedtatt. Teknologien beveger seg også videre.I en tidligere posting beskrev jeg om de juridiske rammene som omfatter privat bruk av et quadkopter (drone). I denne postingen vil jeg se litt på erfaringer gjort etter om lag 20 flyvninger med et quadcopter på en avsidesliggende gård på Mindland – en øy på Helgelandskysten.

Jeg vil belyse to av de viktigste forholdene rundt utprøvingen av quadcopteret. Det er riktig å starte med sikkerhet. Deretter vil jeg se på tekniske forhold rundt denne utprøvingen.
Continue reading

Rekreasjonsorientert bruk av droner – 1

Quadcopter uten monterte rotorer

Quadcopter uten monterte rotorer

OBS: Artikkelen nedenfor er nå et par år gammel. Nye lover og forskrifte han ha blitt vedtatt. Teknologien beveger seg også videre.

Denne artikkelen er den første av to knyttet til notater fra testing av en droner somrene 2013 og 2014. Min intensjon har vært foreta en vurdering av de mulighetene som et drone kan gi i hendene på en geograf som er interessert i naturforvaltning. Dette er gjort med privat utstyr – i fritiden.

Min erfaring var begrenset til flyvning av modellhelikoptre beregnet for innebruk. Men skal man lære må man prøve ut ting i praksis. Det kan være både morsomt og… litt skremmende.

Denne første postingen handler om de juridiske rammene for min aktivitet som på dette stadiet.

Artikkelen har senere blitt oppdatert flere ganger basert på endringer av rammene for lovlig rekreasjonsbasert flyvning med droner og ny informasjon, senest i september 2014.
Continue reading

Lokalkart for Mindland (heimstadkartlegging)

Skjærseth sett fra oven

Skjærseth sett fra oven

Det ble ikke heimstaddiktning denne sommeren. Ikke er jeg spesielt interessert i å skrive lokalhistorie heller. Men stedsnavn og kart har interessert meg en god del. Så da ble det heimstadkartlegging og ikke heimstaddiktning.

Øya Mindland er i likhet med de fleste andre steder i Norge godt kartlagt av Kartverket i samarbeid med kommuner, fylker og andre offentlige etater. Det er stort sett ikke mulig å konkurrere med kvaliteten på kartene fra Kartverket. Men dekningen av lokale stedsnavn er ikke alltid like god. Continue reading