Category Archives: drones

Droner i natur- og miljøforvaltningen

IMG_0013Hvordan kan droner benyttes som verktøy i forbindelse med kartlegging og overvåking knyttet til natur- og miljøforvaltning? Fins det områder hvor droner kan gi ny kunnskap? Kan bruk av droner effektivisere eksisterende metoder?

Gjennom sommeren kommer jeg til å gjøre en del utprøving av mulighetene for kartlegging ved bruk av droner. Innsamlingen av bilder skjer med privat utstyr på fritiden.  Continue reading

Converting shapefiles to Mission Planner .poly-files

15-9-plannedMission Planner by Michael Oborne is an impressive piece of software. It is used to program the open-source APM autopilot. The autopilot is used to control planes, copters and rovers. I have used Mission Planner a lot and I can not do without.

Some years ago I started making a map for the Mindland island in the archipelago of Norway using a GPS, OpenStreetMap and Bing aerial imagery. The main driver for this project was to document old place names. With the drones becoming somewhat of a hobby last year I thought it would be nice to also establish a proper open license ortophoto for the island. Mission planner has what it takes to approach such a task in a structured manner, save for one thing. The polygon tool only imports .poly-files.

When working with maps some of us tend to stick with shapefiles or geodatabases. I have made a small script which allows for the conversion of a shapefile with a geographic coordinate system (wgs84) to as many .poly files as there are objects in the shapefile. Adding the functionality to Mission Planner has been indicated as possible, but has yet to materialise. So until then the script associated with this posting remains relevant. Continue reading

Rekreasjonsorientert bruk av droner – 2

Quadcopter etter en litt hard landing.

Arm på quadkopter etter en litt for hard landing

OBS: Artikkelen nedenfor er nå et par år gammel. Nye lover og forskrifte han ha blitt vedtatt. Teknologien beveger seg også videre.I en tidligere posting beskrev jeg om de juridiske rammene som omfatter privat bruk av et quadkopter (drone). I denne postingen vil jeg se litt på erfaringer gjort etter om lag 20 flyvninger med et quadcopter på en avsidesliggende gård på Mindland – en øy på Helgelandskysten.

Jeg vil belyse to av de viktigste forholdene rundt utprøvingen av quadcopteret. Det er riktig å starte med sikkerhet. Deretter vil jeg se på tekniske forhold rundt denne utprøvingen.
Continue reading

Rekreasjonsorientert bruk av droner – 1

Quadcopter uten monterte rotorer

Quadcopter uten monterte rotorer

OBS: Artikkelen nedenfor er nå et par år gammel. Nye lover og forskrifte han ha blitt vedtatt. Teknologien beveger seg også videre.

Denne artikkelen er den første av to knyttet til notater fra testing av en droner somrene 2013 og 2014. Min intensjon har vært foreta en vurdering av de mulighetene som et drone kan gi i hendene på en geograf som er interessert i naturforvaltning. Dette er gjort med privat utstyr – i fritiden.

Min erfaring var begrenset til flyvning av modellhelikoptre beregnet for innebruk. Men skal man lære må man prøve ut ting i praksis. Det kan være både morsomt og… litt skremmende.

Denne første postingen handler om de juridiske rammene for min aktivitet som på dette stadiet.

Artikkelen har senere blitt oppdatert flere ganger basert på endringer av rammene for lovlig rekreasjonsbasert flyvning med droner og ny informasjon, senest i september 2014.
Continue reading

Drones in conservation – some thoughts

Military drones 2005

The term drone is usually associated with unmanned planes used for military surveillance and aggressive activities. The latter is something we as conservationists, scientists, environmental managers and others would rather not be associated with. Surveillance is a term slightly associated with our own trade. We call it monitoring – but much of it is about the same thing. We want to know who is where, how many they are and what they are doing. Our purpose for monitoring the environment is to be able to understand a certain species, their interactions with other species or its immediate environment.

Quality information is necessary to make decisions to protect the environment, or to provide politicians with a basis for policy decisions.  A question which has surfaced is: Will drones make conservation and management of the environment more efficient and accurate?

In this posting I will take a brief look at some of the challenges and opportunities pertaining to the use of drones in conservation.

Continue reading