4 thoughts on “Stedsnavn på øya Mindland, helgelandskysten

  1. Pingback: Lokalkart for Mindland - litt om hvorfor og hvordan

  2. Pingback: Rekreasjonsbasert bruk av droner - reguleringer

  3. Pingback: Mindlandskartet i versjon 2.0 | Away is always somewhere...

  4. Pingback: Converting shapefiles to Mission Planner for dronesAway is always somewhere…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *