Brørholmen – ortofoto

Brørholmen ligger et par hundre meter fra Mindtangen på Mindland. Kartet/ortofotoet er satt sammen av 95 separate vertikalbilder tatt med drone. Bildene er tatt fra en høyde på 120 moh. Bildene er tatt om ettermiddagen den 19. juli 2017.

Posted in Uncategorized | Leave a comment