Skandinavias midtpunkt – et sted i Norge

skandinavias midtpunktHvor er midtpunktet i Skandinavia? Dette er et spørsmål som dukket opp i familien for et par år siden. Min bror har en hytte i Rendalen og mente at hytta måtte ligge ganske nær Skandinavias midtpunkt? Rett eller galt? Familiens geograf tok saken.

Siden jeg kan litt om kart og geografiske informasjonssystemer (GIS) var det ikke så vanskelig å finne ut av det. Den metoden jeg valgte er bare en av mange mulige. Denne posten forteller litt om hvordan jeg løste oppgaven.

For de som ser etter et turmål kan Skandinavias midtpunkt være et fint et. Jeg kan allerede nå røpe at Skandinavias midtpunkt ligger i Trysil kommune. Det ligger ca 1080 meter fra nærmeste veg. Nærmeste hus ligger noen få meter nærmere.

Når det gjelder min brors hytte er det litt for langt unna til at man kan ta spasertur til midtpunktet fra hytta.

For å finne løsninger på geografiske spørsmål som det denne artikkelen handler om må vi være nøyaktige. Først måtte vi bli enige om hva som er midtpunktet og hva som er kystlinjen for fastlandet. Her er det vi ble enige om:

 • Midtpunktet  Skandinavia er det stedet som ligger lengst fra kystlinjen.
 • Skandinavia er den skandinaviske halvøy. Jeg regner at den er alt landareal vest og sør for en heltrukket linje mellom den finske byen Kemi til den Norsk-Russiske grensen.
 • Kystlinjen er definert som en heltrukket linje langs fastlandet som ikke går inn i fjordarmene.
 • Fastlandet er alle steder man kan gå tørrskodd til. Øyer er ikke en del av fastlandet.

For å finne midtpunktet måtte jeg bruke et kartprogram for å gjøre beregningen. Da må definisjonene omsettes til en fremgangsmåte som passer. Her er oppgavelista:

 • Finn en kartfil som representerer hele Skandinavia
 • Lag en landflate uten fjordarmer
  • Last inn kartfilen. Utvid landflaten med 5000 meter. Dette gjør at fjorder som er mindre enn en mil fra side til side “smelter” inn i hverandre. Vi som jobber med GIS kaller dette å “bufre”. Etterpå krympes landflaten med 5000 meter.
  • Resultatet er i store trekk landflaten minus fjordene.
 • Krymp landflaten innover 5 mil av gangen. Til slutt står vi igjen med et område som er mindre enn 5 mil i diameter.
 • Midtpunktet i dette siste området er også midtpunktet i Sør-Skandinavia. Kartprogrammet gjør det enkelt å finne de eksakte koordinatene.

Dette er koordinatene:

 • WGS 84 – lengde/breddegrad:
  • Lengdegrad:  12.17578,
  • Bredegrad: 61.53201
 • WGS84/UTM33:
  • x:349844
  • y:6825302

De aller aller færreste har noe forhold til slike koordinater. Derfor har jeg også laget et kart slik at det blir enklere å se hvor midten av Skandinavia er:

I tillegg til krysset som markerer midtpunktet er det også et lag som viser avstand en til kysten med heltrukne linjer. Avstanden mellom disse linjene er 10 kilometer. Til sist har jeg også tatt med et lag som viser villmarkspregede områder i Norge. Dette er hentet fra Miljødirektoratet.

En KML-fil som åpner Google Earth rett sted kan lastes ned her. Dersom jeg får tid skal jeg laget et lite kart som man kan laste ned og skrive ut.

Her er noen fakta om midtpunktets avstand i luftlinje:

 • Litt over 25 mil fra kystlinja
 • 197 kilometer fra Oslo
 • 12,4 kilometer fra svenskegrensen
 • 1080 meter fra nærmeste vei og dermed også i et villmarksnært mråde
 • 1070 meter fra nærmeste hus.
 • På ca 780 meters høyde
 • 47 kilometer fra min brors hytte

Det nærmeste huset ligger i ei hyttegrend sør-vest for Storkjeldkanken. Det er flere kandidater, men dette finner nok hytteeierne ut av selv. Selve punktet ligger i et myrområde med spredt skog. Myra har ikke noe navn. Litt sørøst for denne myra ligge det ei myr som heter Tobakksmyrene. Det er antakelig et fint turområde vinterstid.

Det må tilstås at jeg først gjorde beregningen uten å trekke fra de dype norske fjordarmene. Da havnet Skandinavias midtpunkt et lite stykke inne i Sverige. Vi vet jo alle at det må være feil. Norge bør ikke straffes for å ha så flotte fjorder. Og Sverige bør ikke belønnes for å besitte en kjedelig kyststrekning. Sånner det med den saken.

Med dette håper jeg å ha kommet til bunns i enda et av livets store mysterier. Dersom noen er uenige eller har andre kommentarer er det bare å legge igjen en melding. Skulle noen ha et bilde av dette punktet vil jeg gjerne ha det med i artikkelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *